11 ส.ค. 2553  
กิจกรรม "วันลูกรำลึกพระคุณแม่"  
   
   
 
Slide Show
     
     
  ในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นเดือนที่สำคํยต่อลูกๆทุกคน เพราะเป็นเดือน วันแม่แห่งชาติ ของปวงชนชาวไทย และลูกๆทุกคนจะได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ เช่นเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ได้จัดกิจกรรม "วันลูกรำลึกพระคุณแม่" ขึ้นเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้กราบแม่และรู้คุณคุณแม่ เด็กๆทุกคนจึงได้แสดงความสามารถในการแสดง การรำ การกล้าแสดงออก เพื่อให้คุณแม่และคุณพ่อได้ชื่นชมในการกล้าแสดงออกครั้งนี้ และเด็กๆได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแม่ด้วยการเป็นเด็กดี เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ คุณแม่ด้วยค่ะ
     
 
 
event_736.jpg
 
   
event_737.jpg
 
   
event_738.jpg
 
   
event_739.jpg
 
   
event_740.jpg
 
   
event_741.jpg
 
   
event_742.jpg
 
   
event_743.jpg
 
   
event_744.jpg
 
   
event_745.jpg
 
   
event_746.jpg
 
   
event_747.jpg
 
   
event_748.jpg
 
   
event_749.jpg
 
   
event_750.jpg
 
   
event_751.jpg
 
   
event_752.jpg
 
   
event_753.jpg
 
   
event_754.jpg
 
   
event_755.jpg
 
   
event_756.jpg
 
   
event_757.jpg
 
   
event_758.jpg
 
   
event_759.jpg
 
   
event_760.jpg
 
   
event_761.jpg
 
   
event_762.jpg
 
   
event_763.jpg
 
   
event_764.jpg
 
   
event_765.jpg
 
   
event_766.jpg
 
   
event_767.jpg
 
   
event_768.jpg
 
   
event_769.jpg
 
   
event_770.jpg
 
   
event_771.jpg
 
   
event_772.jpg
 
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก