2 ก.ย. 2553  
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เครื่องบิน กองทัพอากาศ  
   
   
 
Slide Show
     
     
  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทํศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน กองทัพอากาศ โดยได้แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนอนุบาล 1 ข. ไปชมในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน และ นักเรียนอนุบาล 1 ก. ไปชมในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน โดยทั้ง 2 กลุ่มนั้น ไปชมในเวลา 09.00 น. - 11.30 น. เด็กๆ มีความสุขและสนุกกับการได้เห็นเครื่องบินชนิดต่างๆ มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยการไปชมในครั้งนี้มีคุณป้าวิทยากรและคุณลุงทหาร พี่ๆ ทหาร ได้พาชมเครื่องบินชนิดต่างๆที่มีอยู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พร้อมกับได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินและความสำคัญของส่วนประกอบนั้นๆ เด็กๆ ได้รู้จักเครื่องบินชนิดต่างๆ ที่ไม่เคยเห็น และได้สัมผัสโดยการขึ้นไปบังคับและทดลองขับเครื่องบินที่จอดไว้ อย่างสนุกสนานและตื่นเต้นค่ะ
     
 
 
event_773.jpg
 
   
event_774.jpg
 
   
event_775.jpg
 
   
event_776.jpg
 
   
event_777.jpg
 
   
event_778.jpg
 
   
event_779.jpg
 
   
event_780.jpg
 
   
event_781.jpg
 
   
event_782.jpg
 
   
event_783.jpg
 
   
event_784.jpg
 
   
event_785.jpg
 
   
event_786.jpg
 
   
event_787.jpg
 
   
event_788.jpg
 
   
event_789.jpg
 
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก