3 ก.ย. 2553  
Airplane Muscum Treasure Hunt  
   
   
 
Slide Show
     
     
  นักเรียนโปรแกรมอังกฤษชั้นอนุบาล 1 ก. พร้อมด้วยครูและTeacher CJ. ได้ไปเรียนรู้ Airplane Museum Treasure Hunt ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน กองทัพอากาศ โดยมีวิทยากรแนะนำความเป็นมาของเครื่องบิน ได้เห็นเครื่องบินลำแรกของประเทศไทย เด็กๆได้นั่งเครื่องบินทุกคน ,เดินดูเครื่องบินนานาชนิด ในโรงจอดเครื่องบิน มีจำนวน 76 ลำ ดูสาธิตการบนิเครื่องบินเล็ก ,และสาธิตการทำจรวดขวดน้ำจำลอง เด็กๆตื่นเต้นและสนุกกับการได้เห็นและสัมผัสเครื่องบินแบบต่างๆ มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบิน เรียกว่า ล้อ - ปีก
     
 
 
event_802.jpg
 
   
event_803.jpg
 
   
event_804.jpg
 
   
event_805.jpg
 
   
event_806.jpg
 
   
event_807.jpg
 
   
event_808.jpg
 
   
event_809.jpg
 
   
event_810.jpg
 
   
event_811.jpg
 
   
event_812.jpg
 
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก