17 ก.ย. 2553  
กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับ Mad Science  
   
   
 
Slide Show
     
     
  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กับพี่ๆ จาก Mad Science ทำการทดลอง กิจกรรมสนุกกับเทียน (Funny Candles) เด็กๆได้ท้าทายกับการใช้ประสาทสัมผัสในการหาเทียนที่มีลักษณะตามที่ผู้สอนกำหนด ,การทายเงา ทำให้เด็กเข้าใจว่าเมื่อแสงไปทีวัตถุบางชนิดทำให้เกิดเงา เด็กๆตื่นเต้นและสนุกกับการดักจับเงาด้วยการใช้ PHOSHORESCENT PAPER BOARD เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกภาพเงา และตื่นตากับการมองผ่าน PEEPHOLES ทำให้เห็นแสงทั้ง 7 สี ได้แก่สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง
     
 
 
event_826.jpg
 
   
event_827.jpg
 
   
event_828.jpg
 
   
event_829.jpg
 
   
event_830.jpg
 
   
event_831.jpg
 
   
event_832.jpg
 
   
event_833.jpg
 
   
event_834.jpg
 
   
event_835.jpg
 
   
event_836.jpg
 
   
event_837.jpg
 
   
event_838.jpg
 
   
event_839.jpg
 
   
event_840.jpg
 
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก