17 ก.ย. 2553  
กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับ Mad Science  
   
   
 
Slide Show
     
     
  นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมการทดลอง เรื่อง "สนุกกับเทียน" (Funny Candles) เด็กๆสนุกกับการท้าทายการใช้ประสาทสัมผัสในการหาเทียนที่มีลักษณะตามที่ผู้สอนกำหนด พี่ๆจาก Mad Science พูดคุยถึงลักษณะของเทียน และความรู้สึกของเด็กเมื่อสัมผัสลักษณะของผิวสัมผัส เด็กๆร่วมกันสังเกตลักษณะเทียน เรียนรู้ว่ามีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ เนื้อเทียนและไส้เทียนและรู้ว่าเทียนมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่รวมตัวกับน้ำ ก่อนจบการทดลองเด็กๆสนุกกับเทียนเป่าไม่ดับที่พี่ๆ Mad Science สาธิตให้ดู และได้สนุกกับการทำเทียนเจตที่สวยงามกลับบ้านด้วยตัวเองค่ะ
     
 
 
event_841.jpg
 
   
event_842.jpg
 
   
event_844.jpg
 
   
event_845.jpg
 
   
event_846.jpg
 
   
event_847.jpg
 
   
event_848.jpg
 
   
event_849.jpg
 
   
event_850.jpg
 
   
event_851.jpg
 
   
event_852.jpg
 
   
event_853.jpg
 
   
event_854.jpg
 
   
event_855.jpg
 
   
event_856.jpg
 
   
event_857.jpg
 
   
event_858.jpg
 
   
event_859.jpg
 
   
event_860.jpg
 
   
event_861.jpg
 
   
event_862.jpg
 
   
event_863.jpg
 
   
event_864.jpg
 
   
 
 
กลับสู่หน้าหลัก