ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 เทอม 2
 
 
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
ตั้งกระทู้วันที่
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
อนุบาล 1ถึง อนุบาล3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
..............................................................................
วันที่ 3 ตุลาคม2559 ถึง วันที่ 31ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)
วันที่ยื่นใบสมัคร
สามารถยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 3 ตุลาคม2559 ถึง วันที่ 31ตุลาคม 2559 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์)
...............................................................................
สถานที่ยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครที่อาคารอนุบาล เวลา 08.00 – 17.30 น.
...............................................................................
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ 1-6 ขวบ
ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3
...............................................................................
3.เอกสารที่ต้องนำมายื่นใบสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียน
2.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดาและบุตร
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลและอื่นๆ (ถ้ามี)
5.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 3 รูป
..............................................................................
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 0-2277-5507
ลาดพร้าว48 - สุทธิสาร-รัชดาฯ
06/11/2559  1:37:36  
  แจ้งลบกระทู้
 
 
 
       
กลับสู่หน้าหลัก    
   
* แสดงความคิดเห็น :
 
     
  คลิกเลือกไอคอน :
   
     
  * ชื่อ :  
 
สวสส
กรุณาใส่ตัวอักษรที่เห็นก่อนส่งข้อความ