สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
SCIENCE ART
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 

 

มาแล้วนะคะกับการทดลองในหัวข้อ SCIENCE ART ............................................................................

ในการทดลองที่มีชื่อว่า Marble Art เป็นการทดลองที่จะทำให้เด็กๆเห็นถึงสะสาร

ของเหลวที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ก็จะรวมตัวกันไม่ได้ เราจึงนำคุณภาพเหล่านี้มาทำเป็นงานศิลปะ

www.facebook.com/wattananivej