สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
สืบสานวันลอยกระทง
 
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 

ร่วมสืบสานและปลูกฝังค่านิยมที่ดี ในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยในเด็กปฐมวัยคะ กับกิจกรรมวัฒนานิเวศน์ลอยกระทงย้อนยุค เชิญชวนให้นักเรียนและคุณครูทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทย ........................................................................................

ในงาน *ร่วมลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ *การละเล่นแบบเด็กไทย ม้าก้านกล้วย มอญซ้อนผ้า ฯ *รำวงแบบเด็กๆ *เรียนรู้ประวัติและชิมขนมไทย

....................................................