สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
สัมมนาร่วมกับนิตยสารรักลูก
 
 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560   ที่ โรงเรียนสิริเทพ