สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
โรงเรียนยังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 

ยินดีต้อนรับ นักเรียนใหม่ทุกคนนะคะ

ปีการศึกษานี้ เรายังคงเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้น การคิดฝึกการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

.............................................................................................

และที่เพิ่มเติมมาอีก 1 เรื่อง ปีนี้เราจะเน้นนิทานพัฒนาสมอง EF EXECUTIVE FUNCTION

..............................................................................................

* Scholastic Early English

* STEM Curriculum

* Brain Based learning BBL

* Project approach การเรียนรู้แบบโครงงาน

* Brain GYM * Music Develop 6Q

* Genuine Chinese Center

* Art2Hands * Ballet Bangkok Dance

* Teakondow

เปิดเทอมกันแล้วนะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ พบกันวันเปิดเทอม ^^

ข่าวดี !! โรงเรียนยังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ -ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปนะคะ

.....................................................................................

สนใจโปรดติดต่อ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ 0-2277--5507

ลาดพร้าว48 รัชดาฯ-สุทธิสาร