สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
Happy School เรียนเล่นอย่างมีความสุข .......................................................... ผลงานศิลปะ ชื่อว่า "เด็กๆเราไปตักทราบทะเลกันเถอะ"
 
 
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศนื