สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
กิจกรรม “ส่องปลาไทยหาดูยาก”
 
 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557   ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง
 

พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 กิจกรรม “ส่องปลาไทยหาดูยาก” ปลาสายพันธุ์ไทยหาดูยาก ที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เช่น ปลาตะพัด ปลาม้า ปลาแรด ปลากระโห้ยาว 2 เมตร ปลากระเบนน้ำจืด ปลากระทิง ปลาชะโด ปลาซ่อนงูเห่า ปลาเสือพ่นน้ำจับแมลง เต่า เป็นต้น ปลาปิรัญญา ห้ามเลี้ยงเพราะจะทำลายระบบนิเวศ พร้อมทั้งได้ชมที่ปลาหูยักษ์ และเต่า จระเข้ ที่เจ้าหน้าที่สตัฟฟ์ไว้ ที่ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์