การสอนภาษาจีนในโรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ได้มอบหมายให้ สถาบันสอนภาษา GCC เป็นทีมงานผู้สอนภาษาจีนแบบใหม่ เพื่อปลูกฝัง พื้นฐานภาษาจีนสำหรับเด็กนักเรียน ระบบการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาจากทีมงานนักภาษาศาสตร์ และคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำหลักสูตรการสอน
 
 
   ผู้ฝึกสอนอดีตทีมชาติไทย
   และผู้ตัดสินสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
  Our Philosophy
    GCC ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบสื่อกิจกรรมบันเทิง หรือ Activity-Based Learning by Edutainment คือการใช้กิจกรรมและสื่อบันเทิง เช่น การร้องเพลง เล่นเกมส์ ในการเรียนรู้ เพื่อความสนุกสนานและเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร
     
  Our Curriculum
    ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาจีน แมนดาริน (จีนกลาง) ใช้ตัวหนังสือแบบย่อ และมี Pinyin กำกับ คำอ่าน หลักสูตรการสอน เน้นคำศัพท์ บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกการออกเสียง เรียนรู้ Pinyin และเสริมพื้นฐานการเขียนตัวหนังสือจีน
     
  Our Learning System
    การสื่อสารในห้องเรียนเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นหลัก ระดับปฐมวัยจะเน้นการพูด เป็นคำๆ และประโยคสั้นๆ