กิจกรรมสร้างเสริมคนเก่ง พัฒนาสมองลูกรักร่วมกับหน่วยงานภายนอก Edu-Kids Planet
 
เรียนรู้เรื่องลายนิ้วมือ จากกิจกรรม Finger Print
 
 
 

 
  ลายนิ้วมือมีหลายลักษณะ เช่น ลายก้นหอย ลายนิ้วมือแต่ละคนไม่เหมือนกัน สามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์หาตัวบุคคลได้
   
 
  เด็กๆ สามารถบอกได้ว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แตกต่างกันเป็นการบ่งบอกลักษณะของแต่ละคน เช่นเดียวกับใบไม้แต่ละชนิด เมื่อเราพิมพ์ใบไม้สามารถแยกได้ว่า ใบไม้ชนิดใดมีคุณสมบัติอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร
   
   
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
  - ผู้ปกครองน้องไม้เด็ด อ.1 ก.
   
    เป็นโครงการที่ดีมากครับ ฝึกให้เด็กคุ้นกับการทดลอง เรียนรู้ด้วยตน
  เอง
   
  - ผู้ปกครองน้องเอมี อ.1 ก.
   
    เป็นโครงการที่ดีมากครับ สร้างนิสัยการเรียนรู้ รู้จักการทดลอง เรียน
  รู้แบบ Edutainment