โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน รักการอ่าน โดยการจัดทำโครงการ “อ่านทุกวัน 5 นาที ลูก สมองดีตลอดชีวิต” หัวใจของกิจกรรมโครงการนี้คือ การที่คุณพ่อ คุณแม่ และลูก ได้ร่วมทำกิจกรรมทุกวันก่อนนอน โดยการอ่านนิทานให้ลูกฟัง เพื่อปลูกฝังการรักการอ่าน เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ได้มีการพัฒนาสมองด้วยการกระตุ้นการอ่าน การสะกดคำ

 
 
ในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนแต่ละห้องจะต้องเข้าห้องสมุดเพื่อทำกิจกรรมในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น การค้นคว้าหาความรู้ในเรื่อง ต่างๆ ที่เด็กๆสนใจ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การดูวีทีทัศน์ และการยืมหนังสือนิทาน หรือหนังสือที่นักเรียนสนใจกลับบ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เด็กนักเรียนบางคนจะทำการยืมหนังสือทุกวันโดยนักเรียนจะเป็นผู้มาเลือกเอง หรือบางครั้งผู้ปกครองและเด็กจะเข้ามายืมด้วยตนเอง โรงเรียนจะทำการบันทึกการยืมโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเก็บบันทึกข้อมูลการยืม – คืน และหนังสือแต่ละเล่มจะติดบาร์โค๊ส พร้อมบันทึกข้อมูล – พร้อมรายละเอียดของหนังสือใส่ลงในห้องสมุด
 
 
 
 

ในห้องสมุดของโรงเรียนจะแบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ เริ่มตั้งแต่ 000 – 900 ประเภทของหนังสือจะเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กวัยอนุบาล ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หนังสือนิทาน หนังสือสารานุกรมสำหรับเด็ก หนังสือเกี่ยวกับการค้นคว้าในเรื่องของเรื่อง ต่างๆ เช่น ภูเขาไฟ ไดโนเสาร์ รถ ข้าว ฯลฯ จำนวนหนังสือในห้องสมุด รวมทั้งหมดประมาณ 4,000 เล่ม

โรงเรียนจัดทำโครงการบันทึกนิทานที่เด็กได้ยืมกลับบ้าน ร่วมกับ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค ในโครงการ Nanmeebooks Reading Club ประจำปีการศึกษา 2551 บันทึกการยืมหนังสือลงในสมุดอย่างน้อย คนละ 20 เล่ม นักเรียนที่อ่านและบันทึกครบหรือมากกว่านั้นจะได้เกียรติบัตรจาก นานมีบุ๊ค

 
 
ในปีการศึกษาที่ 2550 โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ “เด็กไทยร่วมใจอ่านถวายในหลวง 60 ล้านเล่ม” กับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค และ เด็กหญิงมัลลิกา แก้วโยธา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ 2 ระดับปฐมวัย เข้าร่วมแข่งขัน การตอบคำถามเกี่ยวกับหนังสือนิทานที่อ่าน กับนานมีบุ๊ค
 
ในแต่ละปี โรงเรียนจะร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้ง ร้านนายอินทร์ สำนักพิมพ์แฮปปี้ คิดส์ เป็นต้น เพื่อจัดหนังสือนิทานและหนังสือประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับเด็กวัยอนุบาล มาจัดบู๊ชเสนอ แนะนำ หนังสือให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครอง พร้อมทั้งนี้โรงเรียนได้จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนด้วย