ผู้ฝึกสอนอดีตทีมชาติไทย
และผู้ตัดสินสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
     
  เด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ได้เรียนรู้เทควันโดฝึกทักษะต่างๆ ดังนี้
     
  ฝึกการทรงตัว ฝึกพื้นฐานท่าเตะ Back Kick
     
  เรียนท่าพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก
    - Front Kick
    - Circle Kick (การหมุนตัวเตะ)
    - Back Kick
    - เรียนรู้ท่าการป้องกันตัวด้วยแขน การเตะขา ทักษะการหลบหลีก
   การกระโดดหลบ
     
  เพิ่มพูนสมาธิ การเคารพในกติกา รู้จักการให้อภัย