ให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เค้าสนใจ ดึงศักยภาพต่างๆ ในตัวเค้าออกมา ทำให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียน รักที่จะค้นคว้า คิดค้นสิ่งต่างๆ รอบตัว
 
 
 
 
 
ฉลาดในการคิดสร้างสรรค์ ค้นหาคำตอบผ่านการเล่น เรียนอย่างมีความสุข เพิ่มพลังสมองในการเรียนรู้ ในการเรียนด้วยกิจกรรม เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง