จัดกิจกรรมพร้อมนำเล่นเกมสำหรับเด็กกับผู้ปกครอง สร้างความผูกพันระหว่าง แม่ - ลูก
   
มีเกมทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือ - ตา และแบบทดสอบ พร้อมตอบคำถาม ไขข้อข้องใจให้กับผู้ปกครอง