คุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆ ร่วมกับปลูก พืชไม้มงคล เช่น ราชฟฤกษ์ ,ขี้เหล็กบ้าน , ทรงบาดาล , นนทรีบ้าน , นนทรีป่า , สีเสียดแก่น , ขี้เหล็กบ้าน
 
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 นำต้นไม้ที่เพาะเมล็ดไว้ตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้ว เดือนมกราคม 2551 ปัจจุบันโตพร้อมลงปลูกในฤดูฝน จึงจะนำไปปลูกที่สวนป่า จ.นครราชสีมา โดยทำพิธีมอบ โดยผู้ปกครองนักเรียน ด.ช.ณัฐกมล ปัญญาพงษ์เมธ (น้องเพชร) ชั้นเตรียมอนุบาล นำไปปลูกจำนวน 180 ต้น