เลขที่ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2277-5507
โทรสาร 0-2276-2232
e-mail
wattananivej@windowslive.com
website www.wattananivej.ac.th