14 .. 2561  
Music Kids Semester 2 2018  
   
   
 
Slide Show
     
     
  ดนตรีที่ให้เด็กฟังนั้น ส่วนหนึ่งเป็นดนตรีที่ครูเลือกมาแล้ว ว่าดีและเหมาะกับเด็ก คือคุณครูได้เลือกได้คัดสรรค์มาแล้ว คุณครูอยากฟังอะไร ชอบเพลงอะไรเห็นว่าดีก็จะนำไปให้ลูกฟัง ดนตรีในส่วนนี้จะเป็นดนตรีทีครูคิดว่าเด็กทุกคนย่อมหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กคะ ดนตรีดีๆ ไม่ว่าจะดนตรีชนิดไหน ก็เหมาะก็ใช่สำหรับเด็กคะ เพราะครูทุกคนย่อมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนของตนเองอยู่แล้ว
     
 
 
 
 
Ѻ˹ѡ