30 .. 2557  
หลักสูตรดนตรี พัฒนาสมอง 6Q  
   
   
 
Slide Show
     
     
  เป็นหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย จะมุ่งเน้นพัฒนาการประสาท ทางด้านการฟัง และด้านการใช้ร่างกาย ร้องและเต้นประกอบจังหวะดนตรี นอกนั้น ยังเรียนรู้ตัวโน๊ตดนตรีเบื้องต้น และได้ทดลองใช้เครื่องดนตรี เช่น คีบอร์ด และเครื่องเคาะจังหวะต่างๆมากมาย
     
 
 
event_1313.jpg
 
   
event_1314.jpg
 
   
event_1315.jpg
 
   
event_1316.jpg
 
   
event_1317.jpg
 
   
event_1318.jpg
 
   
event_1319.jpg
 
   
event_1320.jpg
 
   
event_1321.jpg
 
   
event_1322.jpg
 
   
event_1323.jpg
 
   
event_1324.jpg
 
   
event_1325.jpg
 
   
event_1326.jpg
 
   
event_1327.jpg
 
   
event_1328.jpg
 
   
event_1329.jpg
 
   
event_1330.jpg
 
   
event_1331.jpg
 
   
event_1421.jpg
 
   
event_1422.jpg
 
   
event_1423.jpg
 
   
event_1424.jpg
 
   
event_1425.jpg
 
   
event_1426.jpg
 
   
event_1427.jpg
 
   
event_1428.jpg
 
   
event_1429.jpg
 
   
event_1430.jpg
 
   
 
 
Ѻ˹ѡ