28 .. 2557  
หลักสูตรภาษาจีน Chinese genius center  
   
   
 
Slide Show
     
     
  ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับสถานบัน Chinese genius center ทางโรงเรียนตระหนักดีว่า ภาษาที่ 3 เป็นภาษาที่สำคัญ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองในอนาคต
     
 
 
event_1333.JPG
 
   
event_1334.JPG
 
   
event_1335.JPG
 
   
event_1336.JPG
 
   
event_1337.JPG
 
   
event_1338.JPG
 
   
event_1339.jpg
 
   
event_1340.jpg
 
   
event_1341.jpg
 
   
event_1342.jpg
 
   
 
 
Ѻ˹ѡ