16 .. 2560  
หลักสูตรภาษาจีน Chinese genius center2017  
   
   
 
Slide Show
     
     
  ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กับสถานบัน Chinese genius center ทางโรงเรียนตระหนักดีว่า ภาษาที่ 3 เป็นภาษาที่สำคัญ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองในอนาคต
     
 
 
event_1478.jpg
 
   
event_1479.jpg
 
   
event_1480.jpg
 
   
event_1481.jpg
 
   
event_1508.jpg
 
   
event_1509.jpg
 
   
event_1510.jpg
 
   
event_1511.jpg
 
   
event_1512.jpg
 
   
event_1513.jpg
 
   
event_1514.jpg
 
   
event_1515.jpg
 
   
event_1516.jpg
 
   
event_1517.jpg
 
   
event_1518.jpg
 
   
event_1519.jpg
 
   
event_1520.jpg
 
   
event_1521.jpg
 
   
event_1522.jpg
 
   
event_1523.jpg
 
   
event_1524.jpg
 
   
event_1525.jpg
 
   
event_1526.jpg
 
   
 
 
Ѻ˹ѡ