16 .. 2560  
หลักสูตรดนตรีพัฒนา 6Q  
   
   
 
Slide Show
     
     
  ลักสูตรดนตรีเรายังมีเนื้อหาที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย เช่นการรู้จักบรรทัด5เส้น การู้จักโน๊ตดนตรีเบื้องต้น จังหวะโน๊ตตัวดำ ตัวขาว ซึ่งจะมีลักษณะของความยาวเสียงห้องดนตรีที่แตกต่างกัน ร่วมถึงการวางนิ้วมือบนอีเลคโทน ซึ่งคุณครูดนตรีจะใช้เกมส์การศึกษามาบูรณาการทำให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้นนะคะ
     
 
 
event_1527.jpg
 
   
event_1528.jpg
 
   
event_1529.jpg
 
   
event_1530.jpg
 
   
event_1531.jpg
 
   
event_1532.jpg
 
   
event_1533.jpg
 
   
event_1534.jpg
 
   
event_1535.jpg
 
   
event_1536.jpg
 
   
event_1537.jpg
 
   
event_1538.jpg
 
   
event_1539.jpg
 
   
event_1560.jpg
 
   
event_1561.jpg
 
   
event_1562.jpg
 
   
event_1563.jpg
 
   
event_1564.jpg
 
   
event_1565.jpg
 
   
event_1566.jpg
 
   
event_1567.jpg
 
   
event_1568.jpg
 
   
event_1569.jpg
 
   
 
 
Ѻ˹ѡ