16 .. 2560  
หลักสูตร เทควันโด  
   
   
 
Slide Show
     
     
  กีฬาเทควันโดมีเปิดสอนกันอย่างกว้างขวาง มีสถานที่สอนกันอยู่หลายแห่ง รวมไปถึงอนุบาลวัฒนานิเวศน์ก็เปิดสอนให้กับนักเรียน ที่สนใจด้วยเช่นกัน ................................................................................ นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่สามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่สำคัญยังเป็นกีฬาที่มีประโยชน์หลายอย่าง และยังช่วยฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตา การหายใจ การเคลื่อนไหวต่างๆ
     
 
 
event_1580.jpg
 
   
event_1581.jpg
 
   
event_1582.jpg
 
   
event_1583.jpg
 
   
event_1584.jpg
 
   
event_1585.jpg
 
   
event_1586.jpg
 
   
 
 
Ѻ˹ѡ