สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
อบรมโครงการ D A R E
 
 
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ร่วมกับสถานีตำรวจสุทธิสาร นำคุณตำรวจใจดีเข้าให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและการเคารพกฏจราจรเบื้องต้น เด็กๆได้รับความรู้และสนุกกันมากเลยนะคะ