สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
Chince Chef
 
 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 

 

เปิดลำดับการทดลอง เราเดินทางมาถึงการทดลองเกือบที่สุดของหลักสูตรแล้ว นะคะ กับการทดลองที่มี ชื่อว่า Syrup Rainbow เป็นการทดลองที่นำเข้าสู่เนื้อหา ของของเหลว ความถ่วงจำเพาะ และความหนาแน่นของสารชนิดต่างๆ ซึ่งจะมีหนาแน่นแตกต่างกัน เด็กๆได้ฝึกการตั้งสมมุติฐาน ฝึกการสังเกต ฝึกการคำตอบด้วยตนเอง และการทดลองยังฝึกสมาธิได้อย่างดีเยี่ยม ถ้าหากไม่มีสมาธิในการเทเรียงน้ำเชื่อมให้เป็นชั้นๆที่ดี สีก็จะไหลรวมกันหมดไม่สวยงามเลยนะคะ แต่เด็กๆทุกคนสามารถทำการทดลองสำเร็จ ด้วยนะคะ เก่งกันมากๆคะ...