สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
ต้อนรับเปิดเทอม NATURAL FUN
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 
ต้อนรับเปิดเทอม ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิะเวศน์ร่วมกับสถาบัน EDUKIDS และ Imagineering ในหัวข้อ NATURAL FUN การทดลองเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กในระดับปฐมวัย ที่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่เด็กเป็นคนลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของเราเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กสนุกและบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ เพื่อปูพื้นฐาน Creating Innovators ในอนาคต โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุด ทุกการทดลอง และการทดลองแรกของเทอมนี้ มีชื่อว่า "ว่าวกระดาษ Paper Kite" นอกจากนี้ยังมีการทดลอง รอเด็กอยู่อีกมากมายตลอดทั้งเทอม เช่น กังหันชัยพัฒนา ,Water Cycle , Jurassic Park , Tonado Bottle etc. แค่ฟังชื่อก็สนุกแล้วนะคะ