สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2551
 
ข่าวการจัดแสดง "วันลูกรำลึกพระคุณแม่"
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์
 

กิจกรรมแสดงบนเวที ลำดับรายการ 09.00 น. – 06.30 น.
 รถโรงเรียนรับเช้า-ส่งเย็น ตามปกติ
 นักเรียนที่ได้ชุดกลับบ้านไป ให้แต่งชุด พร้อมแต่งหน้ามาจากบ้าน
 


 1.นักเรียนชุดอนุบาล1 เตรียมอนุบาล และเด็กเล็กที่อาจไม่ยอมแสดงถ้าเห็นผู้ปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้น้องเห็น ผู้ปกครองหลบไปรอในห้องกิจกรรมแทน
 2.นักเรียนไม่ต้องนำกระเป๋ามาโรงเรียนนะคะ หลังการแสดงสามารถรับเด็กกลับบ้านได้เลยค่ะ
 
กิจกรรมที่ท่านผู้ปกครองจะเข้าร่วมกับ Dumex และ ซุปเปอร์จิ๋ว
 ซุ้มกิจกรรม ทดสอบ Over Protection สำหรับคุณแม่
 ของที่ระลึกสำหรับคุณแม่ ผลิตภัณฑ์ Hi-Q ทำถุงของขวัญให้ลูกมอบคุรแม่
 
นวัตกรรมโครงงาน Project Approach
 ชั้นเตรียมอนุบาล โครงงานรถ และทำถุงผ้าเองร่วมลดภาวะโลกร้อน
 ชั้นอนุบาล 1 ก. โครงงานไข่
 ชั้นอนุบาล 1 ก. โครงงานไข่
 ชั้นอนุบาล 1 ข. โครงงานผัก
 ชั้นอนุบาล 2 ก. โครงงานผีเสื้อร่วมกับพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดอื่นๆ