สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
กิจกรรมปั่นสนุกเสริมจินตนาการกับ PLAYDOH
 
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 542   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์