สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2551
 
โครงการ "สร้างนักคิด..........นักอ่าน"
 
 
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551   ที่ อุทยานการเรียนรู้
 

สัปดาห์นี้คุณครูอนุบาลเข้าร่วมสัมมนากับ TK Park เรื่อง "กลวิธีใช้นิทานเป็นเครื่องมือนำเด็กสู่โลกแห่งการอ่านและการเรียนรู้"(Helping Struggling Readers :How Storytelling Can Make a Difference)               
โดยวิทยากร นักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ  Mr.Bobby  และ  Ms.Sherry Norfolk 
 
 
 เด็กๆ แต่ละห้องทำหนังสือนิทานสระต่างๆ , ยักษ์เกเร ฯลฯ
 Reading Mini – Books , Great Start in Reading
 

บันทึกภาพวาด  ทำการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก “ภูเขาไฟ”

 

 

 

โกรเลียร์  ร่วมกับโรงเรียนในโครงการสร้างนักคิด...........วิทยาศาสตร์ ด้วยการนำชุด  Encyclopedia   29 เล่ม  ชุด เด็กๆ  รู้ไหม .......ทำไม ? เขียนโดย นักเขียนต่างประเทศ ให้ครูทุกห้องนำไปอ่านให้เด็กๆ ฟัง เพิ่มพูนสติปัญญา  ภาษา  และจินตนาการ

 

 นิทานธรรม  ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQช่วยพัฒนาจิตใจ คิดดี เกิดสติ การคิดอย่างมีปัญญา
เด็กสร้างผลงาน การอ่านในห้องร่วมกับครูทุกวันในห้องและถ่ายทอดความเข้าใจภาษา , จินตนาการ

 
 
 ทำหนังสือทำมือ  สระ/พยัญชนะ ยักษ์เกเร แพะและแกะ เสื้อขี้เบื่อ ยักษ์งุงุ
 ผลงานศิลปะ วาดรูปนิทานในดวงใจ
 

ผลงานบันทึกการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกสำหรับเด็ก

 

 

 
 
 
 
 ตัวอย่างหนังสือ Encyclopedia โดยนักเขียนจากต่างประเทศ กระตุ้นการคิด  จินตนาการ การตั้งคำถาม การสนใจสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์รอบตัว    ชุด "เด็กๆ  รู้ไหม  ทำไม" จาก บริษัท โกรเลียร์
 
 
 
 
ตัวอย่างภาพวาด ระบายสี  โครงการ "อนุบาลต้นไม้"
ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ทัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี้