สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์