สารสัมพันธ์ ฉบับที่ พิเศษ
 
ผลงานมีชื่อว่า "ผีเสื้อน้อยๆ"
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ที่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์